CEIAS

Privacy Policy

Občianske združenie Central European Institute of Asian Studies je odhodlané chrániť súkromie všetkých používateľov svojej webovej stránky www.ceias.eu (ďalej ako „webstránka CEIAS“).  Správcom webstránky CEIAS je

občianske združenie
Central European Institute of Asian Studies
IČO: 42178894
so sídlom Bratislava, Murgašova 2, PSČ: 811 04
(ďalej ako „CEIAS)

CEIAS môžete kontaktovať pomocou e-mailu:
e-mail: office@ceias.eu

Týmito zásadami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých stránkach webstránky CEIAS, pričom CEIAS má postavenie prevádzkovateľa v zmysle tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je známe aj pod medzinárodnou skratkou GDPR (nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami. Webstránka CEIAS môže síce obsahovať odkazy na webstránky týchto tretích strán, no tieto iné webstránky sa riadia vlastnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Webstránku CEIAS je možné v zásade používať bez toho, aby používateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré webstránka CEIAS umožňuje sa môžu vzťahovať výnimky, ktoré sú vysvetlené nižšie a slúžia na informovanie používateľa webstránky CEIAS o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s GDPR a to buď na základe vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem CEIAS). Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín a nedochádza na ich základe k profilovaniu ani k automatizovanému spracúvaniu.

Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

  1. Cookies
  2. Serverové údaje
  3. Google analytics
  4. Priame kontaktovanie
  5. Newsletter a používanie aplikácie MailChimp
  6. Individuálni darcovia a systém Darujme.sk
  7. Vaše práva

 

1. Cookies

Webstránka CEIAS využíva tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania webstránky CEIAS a zlepšovanie služieb, ktoré vám webstránka CEIAS poskytuje. Väčšina týchto súborov je z vášho počítača zmazaná keď opustíte webstránku CEIAS.

Cookies však môžu slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k webstránke CEIAS.

Webstránka CEIAS používa tri typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčné a analytické cookies.

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie webstránky CEIAS a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webstránky CEIAS. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení webstránky CEIAS.

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú informácie ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webstránky CEIAS.

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti webstránky CEIAS pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webstránky CEIAS.

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky CEIAS. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

2. Serverové údaje

Z technických dôvodov sú zbierané údaje, ktoré nám zasiela váš internetový prehliadač. Ide najmä o tieto údaje:

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť s žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky CEIAS a našich služieb.

3. Google analytics

Webstránka CEIAS používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky CEIAS.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránky CEIAS) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. CEIAS používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ.

Tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky CEIAS. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky CEIAS. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

4. Priame kontaktovanie

Na webstránke CEIAS vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať e-mailom. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a CEIAS. Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám. Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky CEIAS.

5. Newsletter a používanie aplikácie MailChimp

Súhlas so zasielaním newslettra

Webstránka CEIAS umožňuje prihlásenie na zasielanie newslettra CEIAS. Newsletter vám poskytuje pravidelné informácie o našej činnosti na poli boja proti korupcii. Aby sme vám mohli newsletter zasielať potrebujeme váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko. Nad rámec týchto údajov sa môžete rozhodnúť, či nám poskytnete aj vaše telefónne číslo a adresu.

Svoj súhlas vyjadríte potvrdením súhlasu v tomto znení: „Central European Institute of Asian Studies použije informácie z tohto formulára na to, aby zostal s Vami v kontakte a poskytoval Vám e-mailom novinky z Ázie a informácie o svojej činnosti.

 Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettra a spracúvania na to potrebných osobných údajov bude zaznamenaná vaša IP adresa, meno a priezvisko, ako aj dátum a čas udelenia súhlasu. Tieto údaje sú nevyhnutné na dodržanie právnych povinností, ktoré nám ukladá GDPR.

Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky CEIAS.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp. 

Zasielanie newslettra na základe oprávneného záujmu

V niektorých prípadoch vám môže byť zasielaný newsletter aj na základe oprávneného záujmu CEIAS. Ide o situácie, kedy ste nám neposkytli výslovný súhlas so zasielaním newslettra, no vaše kontaktné údaje ste nám poskytli iným spôsobom, napríklad pri poskytnutí daru, účasti na seminári alebo konferencii. V takom prípade je záujmom aj nás aj vás, aby ste boli informovaný o tom, ako sme s vašim darom naložili alebo aké výsledky sme dosiahli. Sme transparentná organizácia a preto ja našim záujmom aby boli všetci naši darcovia a podporovatelia informovaní o našich aktivitách a výsledkoch našej práce. Zároveň ak ste sa už v minulosti zúčastnili našich seminárov, predpokladáme, že máte záujem dostávať informácie o ďalších podujatiach.

Obdobne ako pri zasielaní newslettra na základe súhlasu sú spracúvané údaje o vašom mene, priezvisku, e-maily a pokiaľ sa tak rozhodnete aj telefónne číslo. Rovnako tak sa z odberu newslettra môžete kedykoľvek odhlásiť.

Odosielanie newslettra cez MailChimp

Na zasielanie newslettra jeho odberateľom používame aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Údaje uložené pri registrácii na odber newslettra a udelení súhlasu súhlasu so spracovaním osobných údajov budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Svoju voľbu ohľadne spôsobu informovania o aktivitách CEIAS môžete kedykoľvek zmeniť bez akéhokoľvek postihu. Rovnako tak sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettra a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vziať späť, a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktoré sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na institute@ceias.eu. 

Sledovanie newslettra

Náš newsletter obsahuje tzv. „web bugs“, ktoré nám umožňujú sledovať, či a kedy bol e-mail prečítaný a na ktoré hyperlinkové odkazy jeho adresát klikol.
Tieto údaje ukladáme  za účelom zlepšovania newslettra, aby lepšie zodpovedal želaniam a záujmom jeho odberateľov. Tieto dáta slúžia aj na odosielanie personalizovaného newslettra jeho odberateľom.
V prípade odhlásenia z odberu newslettra nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

6. Individuálni darcovia a systém Darujme.sk

Webstránka CEIAS umožňuje všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o Áziu podporiť našu činnosť finančným darom. Pri poskytnutí daru však dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Spracúvajú sa údaje o vašom mene a priezvisku, e-mail, údaje o výške daru a bankovom spojení, a pokiaľ sa tak rozhodnete aj o vašom telefónnom čísle. Tieto údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností ako aj zmluvných povinností voči vám. Tieto údaje musíme spracúvať počas celej doby existencie CEIAS, resp. počas celej doby existencie zákonnej povinnosti.

Na poskytovanie/prijímanie finančných darov využívame aplikáciu Darujme, ktorú prevádzkuje Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 21 71. Spracúvanie osobných údajov Centrom pre filantropiu, n.o. a používanie aplikácie Darujme sa riadi ich vlastnými podmienkami používania. Tieto sú dostupné na: https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky

7. Vaše práva

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči CEIAS v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov. Ide o tieto práva:

Tieto práva si môžete  uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti CEIAS. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Pokiaľ sa domnievate, že CEIAS porušuje vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, tak máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinný vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

Central European Institute of Asian Studies
Murgašova 2
811 04 Bratislava
e-mail: office@ceias.eu

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023