MapInfluenCE skúma vplyv Číny v strednej Európe, konkrétne v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. Analyzuje tiež vplyv ostatných autoritárskych režimov v regióne. Medzinárodne uznávaný projekt, ktorý bol vo svojej iniciálnej fáze známky ako […]

Read More
by