ChinfluenCE

Home Projekty ChinfluenCE
+

ChinfluenCE je spoločný projekt Inštitútu ázijských štúdií s českou Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a maďarským Central and Eastern European Center for Asian Studies (CEECAS). Jeho cieľom je zmapovať čínsky politický a ekonomický vplyv na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Región strednej Európy je geopoliticky dôležitý najmä z pohľadu hlavných súčasných bezpečnostných procesov – postojov k migrácii a vzťahov EÚ s Ruskom. V posledných rokoch sa navyše región stáva zaujímavým pre čínskych investorov s napojením na čínsky štát.

Fázy projektu a výstupy

Projekt prebieha od júla 2017 do júna 2018. Jeho súčasťou je obsahová analýza slovenských, českých a maďarských médií, analýza sociálnych sieti a prezentácia výsledkov výskumu štátnej správe, novinárom, podnikateľom, neziskovému sektoru, ako aj odbornej a širokej verejnosti prostredníctvom webstránky projektu, policy paperu, článkov a verených i uzatvorených podujatiach.

Partneri projektu

Medzinárodný projekt ChinfluenCE je zastrešovaný AMO a prebieha za súčasného zapojenia IASu a CEECASu. Projekt bol finančne podporený National Endowment for Democracy (NED).

www.chinfluence.eu