Ekonomický prínos ázijských investorov pre Slovensko – daňový pohľad

Home Publikácie CEIAS Insights SK Ekonomický prínos ázijských investorov pre Slovensko – daňový pohľad
+

Ako hodnotiť ekonomický prínos zahraničných investícií pre Slovensko?

Na Slovensku sa v priebehu posledných dvoch desaťročí etablovalo viacero investorov z Južnej Kórey, Japonska, Taiwanu a Číny. Podľa údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska u nás najviac investovali juhokórejskí podnikatelia na čele s automobilovým konglomerátom KIA Motors.

Meranie objemu investícií je však značne nepresné, nakoľko nie je meraný na základe princípu konečného vlastníka, ale podľa pôvodu bezprostredne prvého akcionára, čo znemožňuje jednoznačné hodnotenie skutočného objemu východoázijských investícií na Slovensku a ich hospodárskeho prínosu pre krajiny.

Ekonomický prínos ázijských investorov je však možné merať za pomoci rôznych zástupných ukazovateľov. V tejto infografike prinášame základné vyhodnotenie prínosu investorov z Južnej Kórey, Japonska, Taiwanu a Číny prizmou platenia dane z príjmu právnických osôb.

Ekonomický prínos ázijských investorov pre Slovensko - daňový pohľad