MapInfluenCE

Home Projekty MapInfluenCE
+

MapInfluenCE skúma vplyv Číny v strednej Európe, konkrétne v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. Analyzuje tiež vplyv ostatných autoritárskych režimov v regióne. Medzinárodne uznávaný projekt, ktorý bol vo svojej iniciálnej fáze známky ako ChinfluenCE (2017-2020), využíva pri analýze rôzne nástroje – napríklad diskurzívnu analýzu médií, kde skúma kto a prečo formuluje diskurz o Číne v krajinách Vyšehradskej štvorky, mapovanie tvorcov agendy (agenda setters) na odhalenie väzieb medzi miestnymi politikmi a podnikateľmi s napojením na Čínu, analýzu zmien postojov politických strán k Číne v českom a maďarskom parlamente od roku 1990 a pod. 

Prostredníctvom rôznych výstupov (články v médiách, rozhovory, výskumné správy, otvorené aj uzatvorené podujatia, ako aj rôzne briefingy) projekt prispieva k rozširovaniu a formovaniu odbornej a verejnej debaty o vplyve a aktivitách Číny v regióne strednej Európy. Výsledky MapInfluenCE boli citované v európskej, americkej či austrálskej tlači, spomenuté vo výročnej správe US-China Economic and Security Review Commission za rok 2018 alebo v správa Reportérov bez hraníc o zraniteľnosti médií. Výsledky sme prezentovali aj na pôde Európskeho parlamentu. Originálny prístup a metodológia MapInfluenCE inšpirovali novinárov, think tanky a mimovládne organizácie v regiónu i mimo neho, ktorá vykonali podobné analýzy mediálneho obrazu Číny a nastoľovania agendy v ďalších krajinách.  

Medzinárodný tím publikoval viac ako 20 policy a briefing paperov v piatich rôznych jazykoch (angličtina, čeština, poľština, maďarčina a slovenčina) a členovia tímu boli citovaní v mnohých miestnych a medzinárodných médiách vrátane Financial Times, Wall Street Journal, China Digital Times, Sydney Morning Herald, POLITICO Brussels, Franfurter Allgemeine Zeitung, Diplomat, Neue Zürcher Zeitung, Le Temps, Radio Free Europe atď.

V roku 2020 sa projekt okrem čínskeho vplyvu začal venovať aj na vplyv ďalších autoritárskych režimov a rozrástol sa o ďalších analytikov. Z tohto dôvodu došlo k zmene pôvodného názvu ChinfluenCE na MapInfluenCE.

MapInfluenCE vytvorila a koordinuje Asociácia pre medzinárodné otázky (AMO), česká nezisková organizácia. Na projekte sa podieľajú partneri CEIAS (Slovensko) a CEECAS (Maďarsko).

Výstupy projektu sú k dispozícii na samostatnej webstránke MapInfluenCE.eu.