Medzinárodný poriadok z pohľadu Číny

Home Publikácie CEIAS Papers sk Medzinárodný poriadok z pohľadu Číny
+

Do Slovenskej národnej diskusie o budúcej strategickej koncepcii NATO prispieva skupina siedmych autorov krátkymi analýzami vybraných problémov zverejnených v dokumente nezávislej pracovnej skupiny GT NATO „NATO 2030: United for a New Era“. Súčasťou každého príspevku sú odporúčania, ktoré autori vnímajú skôr ako podnet do expertnej diskusie.

Tento dokument obsahuje aj kapitolu od výskumníčky CEIAS, Barbary Kelemen, v ktorej sa zaoberá vplyvom Číny na medzinárodný poriadok a možným implikáciám pre Slovensko.

NATO 2030 – analýza vybraných problémov

_________________________________________________________

Tento dokument pôvodne vydala Slovak Foreign Policy Association.