O nás

Home O nás

O nás

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) je nezávislý think-tank s pobočkami v Bratislave (Slovensko), Olomouci (Česká republika) a Viedni (Rakúsko). CEAIS nadviazal na aktivity Inštitútu ázijských štúdií v Bratislave, a je spoločným projektom Inštitútu ázijských štúdií, Univerzity Palackého v rámci jej projektu ‘Sinophone Borderlands – Interaction at the edges’ (CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_019 / 0000791), Rakúskeho inštitútu pre európsku a bezpečnostnú politiku, a Katedry východoázijských štúdií na Univerzite Komenského.

Hlavným cieľom CEIAS je šíriť poznatky o Ázii medzi akademikmi, akademičkami, odborníkmi a odborníčkami v strednej Európe, ako aj mimo nej, a zároveň informovať verejnosť o stredoeurópskych aktivitách v Ázii.

Za týmto účelom realizujeme a publikujeme vlastný výskum, organizujeme verejné semináre a konferencie, podporujeme vzdelávanie v oblasti relevantných ázijských tém a komunikujeme s médiami. Naše aktivity sú zamerané najmä na medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdie vo východnej, juhovýchodnej, južnej a strednej Ázii. CEIAS spolupracuje s množstvom expertov a podobnými organizáciami v regióne i mimo neho.

Kto sme

Alfred Gerstl, Ph.D.

Prezident CEIAS

Výskumné témy:

Alfred Gerstl, Ph.D.
Richard Turcsányi, Ph.D.

Programový riaditeľ

Výskumné témy: medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii, čínska zahraničná politika, politická ekonómia a rozdelenie moci vo svetovej politike

Richard Turcsányi, Ph.D.
Matej Šimalčík

Výkonný riaditeľ

Výskumné témy: čínska a japonská bezpečnostná politika, strategická kultúra, čínsky vplyv v Európe

Matej Šimalčík
Kristina Kironska, PhD.

Riaditeľka advokačnej činnosti

Výskumné témy: ľudské práva, Mjanmarsko, juhovýchodná Ázia, demokratizácia a volebné systémy

Kristina Kironska, PhD.
Werner Fasslabend, Dr.

viceprezident CEIAS

Výskumné témy: geopolitika, svetový poriadok, EÚ, stredná a východná Európa, severovýchodná a juhovýchodná Ázia

Werner Fasslabend, Dr.
Lucia Husenicová, PhD.

Členka správnej rady

Výskumné témy: problematika vývoja severokórejského režimu, medzikórejských vzťahov a situácia v severovýchodnej Ázii, analýza vývoja liberálnej teórie medzinárodných vzťahov a jej vplyvu na praktickú politiku

Lucia Husenicová, PhD.
Ondřej Kučera, Ph.D.

člen správnej rady

Výskumné témy:

Ondřej Kučera, Ph.D.
Barbara Kelemen

Research Fellow

Výskumné témy: Vzťahy Číny a Blízkeho východu, čínska bezpečnostná politika, transnacionálny terorizmus a ideológia, čínska zahraničná politika

Barbara Kelemen
Filip Šebok

Research Fellow

Výskumné témy: zahraničná a domáca politika v Japonsku a Číne, bezpečnostné otázky východnej Ázie, rola Spojených štátov v regióne, čínsky diškurz a propaganda

Filip Šebok
David Hutt

Research Fellow

Výskumné témy: juhovýchodná Ázia, vzťahy medzi Európou a juhovýchodnou Áziou

David Hutt
Klára Dubračíková

Research Fellow

Výskumné témy: čínska domáca propaganda, cenzúra, moderné čínske dejiny, postavenie Taiwanu

Klára Dubračíková
Róbert Vancel

Research Fellow

Výskumné témy: japonská zahraničná a bezpečnostná politika, pôsobenie Japonska v regióne východnej Ázie, japonské vnútropolitické dianie

Róbert Vancel
Martin Lavička

Research Fellow

Výskumné témy: moderné čínske dejiny, čínska politika, čínske etnické politiky

Martin Lavička
Erin Parsons

Výskumná asistentka

Výskumné témy: čínska zahraničná politika, bezpečnostná politky a dobré vládnutie

Erin Parsons
Peter Marko

Research Fellow

Výskumné témy: Čínsko-európske vzťahy, dejiny Číny a Tibetu v 20. storočí

Peter Marko
Velina Tchakarova

Research Fellow

Výskumné témy: geopolitika, svetový poriadok, EÚ, stredná a juhovýchodná Európa

Velina Tchakarova
Lívia Bulajcsíková Benková, Dr.

Research Fellow

Výskumné témy: stredná a východná Európa, Vyšehradská štvorka , migrácia, NATO

Lívia Bulajcsíková Benková, Dr.
Mária Strašáková, Ph.D.

Research Fellow

Výskumné témy: Vietnam, juhovýchodná Ázia, Čína, Belt and Road Initiative

Mária Strašáková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

Research Fellow

Výskumné témy: Moderná politická geografia, kritická geopolitika a
geoekonomika emergentných ázijských mocností v kontexte tranzitívnych procesov a
rozvoja v regióne Indo-Pacifickej Ázie s dôrazom na Japonsko, Čínu, Indiu a štáty ASEAN

Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

Výročné správy