Príležitosti pre rozvoj slovenských vzťahov so štátmi severovýchodnej a juhovýchodnej Ázie

Home Projekty Príležitosti pre rozvoj slovenských vzťahov so štátmi severovýchodnej a juhovýchodnej Ázie
+

Zmyslom projektu je prispieť k rozvoju slovenskej zahraničnej politiky a vzťahov so štátmi severovýchodnej a juhovýchodnej Ázie. Čína, ako nastupujúca svetová veľmoc, ktorá čoraz väčšmi ovplyvňuje svetové dianie. Projekt Novej hodvábnej cesty prináša pre Slovensko konkrétne príležitosti, čo potvrdzuje aj Koncepcia rozvoja hospodárskych vzťahov s Čínskou ľudovou republikou 2017-2020. Slovensko má avšak potenciál aj na zlepšenie a intenzifikáciu vzťahov aj s inými východoázijskými krajinami. Hlavným cieľom projektu je identifikovať príležitosti pre rozvoj vzťahov so štátmi východnej Ázie.

Projekt má dva čiastkové ciele: Analýza čínskych záujmov v štátoch V4 a návrh odporúčaní pre slovenské predsedníctvo vo V4 za účelom koordinácie politík štátov V4 voči Číne. Priblíženie slovenskej politiky voči východoázijským krajinám verejnosti a zvyšovanie demokratickej legitimity slovenskej zahraničnej politiky.

Projekt je podporený grantom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.