Zásady ochrany súkromia

Home Zásady ochrany súkromia

Občianske združenie Inštitút ázijskách štúdií je odhodlané chrániť súkromie všetkých používateľov svojej webovej stránky www.ceias.eu (ďalej ako „webstránka IAS“).  Správcom webstránky IAS je

občianske združenie
Inštitút ázijských štúdií
IČO: 42178894
so sídlom Bratislava, Murgašova 2, PSČ: 811 04
(ďalej ako „IAS)

IAS môžete kontaktovať pomocou e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: institute@asian.sk
telefón: +421 907 378 242

Týmito zásadami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých stránkach webstránky IAS, pričom IAS má postavenie prevádzkovateľa v zmysle tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je známe aj pod medzinárodnou skratkou GDPR (nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami. Webstránka IAS môže síce obsahovať odkazy na webstránky týchto tretích strán, no tieto iné webstránky sa riadia vlastnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Webstránku IAS je možné v zásade používať bez toho, aby používateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré webstránka IAS umožňuje sa môžu vzťahovať výnimky, ktoré sú vysvetlené nižšie a slúžia na informovanie používateľa webstránky IAS o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s GDPR a to buď na základe vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem IAS). Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín a nedochádza na ich základe k profilovaniu ani k automatizovanému spracúvaniu.

Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

1       Cookies

2       Serverové údaje

3       Google analytics

4       Priame kontaktovanie

5       Newsletter a používanie aplikácie MailChimp

6       Individuálni darcovia a systém Darujme.sk

7       Vaše práva

1      Cookies

Webstránka IAS využíva tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania webstránky IAS a zlepšovanie služieb, ktoré vám webstránka IAS poskytuje. Väčšina týchto súborov je z vášho počítača zmazaná keď opustíte webstránku IAS.

Cookies však môžu slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k webstránke IAS.

Webstránka IAS používa tri typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčné a analytické cookies.

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie webstránky IAS a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webstránky IAS. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení webstránky IAS.

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú informácie ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webstránky IAS.

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti webstránky IAS pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webstránky IAS.

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky IAS. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

2      Serverové údaje

Z technických dôvodov sú zbierané údaje, ktoré nám zasiela váš internetový prehliadač. Ide najmä o tieto údaje:

  • typ a verzia internetového prehliadača, ktorý používate
  • URL webstránky, ktorá vás odkázala na webstránku IAS
  • stránky, ktoré ste navštívili
  • dátum a čas vašej návštevy
  • vaša IP adresa

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť s žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky IAS a našich služieb.

3      Google analytics

Webstránka IAS používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky IAS.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránky IAS) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. IAS používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ.

Tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky IAS. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky IAS. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

4      Priame kontaktovanie

Na webstránke IAS vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať e-mailom. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a IAS. Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám. Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky IAS.

5      Newsletter a používanie aplikácie MailChimp

Súhlas so zasielaním newslettra

Webstránka IAS umožňuje prihlásenie na zasielanie newslettra IAS. Newsletter vám poskytuje pravidelné informácie o našej činnosti na poli boja proti korupcii. Aby sme vám mohli newsletter zasielať potrebujeme váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko. Nad rámec týchto údajov sa môžete rozhodnúť, či nám poskytnete aj vaše telefónne číslo a adresu.

Svoj súhlas vyjadríte potvrdením súhlasu v tomto znení: „Inštitút ázijských štúdií použije informácie z tohto formulára na to, aby zostal s Vami v kontakte a poskytoval Vám e-mailom novinky z Ázie a informácie o svojej činnosti.

 Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettra a spracúvania na to potrebných osobných údajov bude zaznamenaná vaša IP adresa, meno a priezvisko, ako aj dátum a čas udelenia súhlasu. Tieto údaje sú nevyhnutné na dodržanie právnych povinností, ktoré nám ukladá GDPR.

Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky IAS.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp.

 

Zasielanie newslettra na základe oprávneného záujmu

V niektorých prípadoch vám môže byť zasielaný newsletter aj na základe oprávneného záujmu IAS. Ide o situácie, kedy ste nám neposkytli výslovný súhlas so zasielaním newslettra, no vaše kontaktné údaje ste nám poskytli iným spôsobom, napríklad pri poskytnutí daru, účasti na seminári alebo konferencii. V takom prípade je záujmom aj nás aj vás, aby ste boli informovaný o tom, ako sme s vašim darom naložili alebo aké výsledky sme dosiahli. Sme transparentná organizácia a preto ja našim záujmom aby boli všetci naši darcovia a podporovatelia informovaní o našich aktivitách a výsledkoch našej práce. Zároveň ak ste sa už v minulosti zúčastnili našich seminárov, predpokladáme, že máte záujem dostávať informácie o ďalších podujatiach.

Obdobne ako pri zasielaní newslettra na základe súhlasu sú spracúvané údaje o vašom mene, priezvisku, e-maily a pokiaľ sa tak rozhodnete aj telefónne číslo. Rovnako tak sa z odberu newslettra môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

Odosielanie newslettra cez MailChimp

Na zasielanie newslettra jeho odberateľom používame aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Údaje uložené pri registrácii na odber newslettra a udelení súhlasu súhlasu so spracovaním osobných údajov budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Svoju voľbu ohľadne spôsobu informovania o aktivitách IAS môžete kedykoľvek zmeniť bez akéhokoľvek postihu. Rovnako tak sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettra a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vziať späť, a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktoré sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na institute@ceias.eu.

 

Sledovanie newslettra

Náš newsletter obsahuje tzv. „web bugs“, ktoré nám umožňujú sledovať, či a kedy bol e-mail prečítaný a na ktoré hyperlinkové odkazy jeho adresát klikol.

Tieto údaje ukladáme  za účelom zlepšovania newslettra, aby lepšie zodpovedal želaniam a záujmom jeho odberateľov. Tieto dáta slúžia aj na odosielanie personalizovaného newslettra jeho odberateľom.

V prípade odhlásenia z odberu newslettra nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

6      Individuálni darcovia a systém Darujme.sk

Webstránka IAS umožňuje všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o Áziu podporiť našu činnosť finančným darom. Pri poskytnutí daru však dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Spracúvajú sa údaje o vašom mene a priezvisku, e-mail, údaje o výške daru a bankovom spojení, a pokiaľ sa tak rozhodnete aj o vašom telefónnom čísle. Tieto údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností ako aj zmluvných povinností voči vám. Tieto údaje musíme spracúvať počas celej doby existencie IAS, resp. počas celej doby existencie zákonnej povinnosti.

Na poskytovanie/prijímanie finančných darov využívame aplikáciu Darujme, ktorú prevádzkuje Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 21 71. Spracúvanie osobných údajov Centrom pre filantropiu, n.o. a používanie aplikácie Darujme sa riadi ich vlastnými podmienkami používania. Tieto sú dostupné na: https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky

7      Vaše práva

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči IAS v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov. Ide o tieto práva:

  • prístup o osobným údajom: máte právo získať od IAS potvrdenie, či vaše osobné údaje spracúvame a pokiaľ tomu tak je, tak máte právo získať k nim prístup ako aj k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR;
  • oprava osobných údajov: pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré IAS spracúva sú nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie;
  • výmaz osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • prenosnosť údajov: máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR;
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov: pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie; podrobnosti stanovuje čl. 21 GDPR.

Tieto práva si môžete  uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti IAS. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Pokiaľ sa domnievate, že IAS porušuje vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, tak máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinný vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

Inštitút ázijských štúdií
Murgašova 2
811 04 Bratislava
e-mail: institute@asian.sk