Voči Číne už Slovensko nie je naivné. K efektívnej politike však zostáva uraziť ešte dlhú cestu. „Čína významne zvyšuje svoj mocenský potenciál a politický vplyv podložený rýchlo rastúcimi vojenskými spôsobilosťami, ktoré […]

Read More