Matej Šimalčík prispel do publikácie Comparative Analysis of the Approach towards China: V4+ and One Belt One Road kapitolou o slovensko-čínskych vzťahoch. Publikácia bola napísaný v rámci projektu Comparative Analysis [...]
Read More