Úprava vedenia Inštitútu ázijských štúdií

Home Aktivity Úprava vedenia Inštitútu ázijských štúdií
+

Od júla IAS prechádza úpravou organizačnej štruktúry a vedenia. Po štyroch rokoch zastávania funkcie riaditeľky IASu sa Lucia Husenicová ujíma funkcie predsedníčky správnej rady inštitútu. Počas jej riaditeľstva sa IAS stal jedným z vedúcich think tankov zameriavajúcich sa na medzinárodné vzťahy v Ázii vo Vyšehradskom regióne. Lucia sa bude podieľať na formulovaní celkovej vízie a stratégie inštitútu. IAS tak bude i naďalej čerpať z jej dlhoročných skúseností v odbore.

IAS budú odteraz spolu manažovať  Richard Q. Turcsányi a Matej Šimalčík. Richard bude zastávať pozíciu programového riaditeľa, kde zúročí svoje skúsenosti z výskumu Ázie na riadenie výskumných aktivít IASu. Z Matej sa stáva výkonný riaditeľa zodpovedný za manažment projektov, na ktorých IAS pracuje.

Zvolením Richarda a Mateja za riaditeľov do nich správna rada IASu vkladá dôveru v ďalší rozvoj inštitútu a upevnenie jeho vedúcej pozície v regióne medzi zahraničnopolitickými think takmi špecializujúcimi sa na Áziu.