CEIAS

Čína nikdy nemôže ovládnuť svet, tvrdí expert

Čína odkazuje na päťtisícročnú históriu dynastií, na posolstvo komunistického vodcu Mao Ce-tunga a ekonomicky sa skôr približuje ku kapitalistickému Západu. Ako sa to dá skĺbiť do jednej spoločnosti? Ťažko. Ale v Ázii, a teda aj v Číne dokážu skĺbiť aj to, o čom si my myslíme, že sa to nedá. Výborným príkladom sú vzťahy medzi… Continue reading Čína nikdy nemôže ovládnuť svet, tvrdí expert

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023