CEIAS

CEEasia Briefing #14: Slovakia’s new Security Strategy, EU support against arbitrary detentions, Chinese vaccines in EU, South Korea’s investmets in Hungary, Poland pushes for air bubble in India

Welcome to the 14th issue of the #CEEasia Briefing. In this issue, we dissect the following topics: Slovakia adopted a new Security Strategy European countries support declaration against arbitrary detentions Chinese vaccines take hold in Europe South Korea invests in Hungary Poland pushes for air bubble with India Do you need to know more about… Continue reading CEEasia Briefing #14: Slovakia’s new Security Strategy, EU support against arbitrary detentions, Chinese vaccines in EU, South Korea’s investmets in Hungary, Poland pushes for air bubble in India

China in the Slovak Security Strategy: A Step in the Right Direction?

Slovakia is no longer naive about China. However, an effective policy towards Beijing is still a distant goal.  “China is significantly increasing its power potential and political influence, based on rapidly growing military capabilities, which, combined with economic strength and strategic investment, are assertively used to advance Chinese interests. China promotes its own style of… Continue reading China in the Slovak Security Strategy: A Step in the Right Direction?

Čína v bezpečnostnej stratégii: prvý krok správnym smerom

Voči Číne už Slovensko nie je naivné. K efektívnej politike však zostáva uraziť ešte dlhú cestu. „Čína významne zvyšuje svoj mocenský potenciál a politický vplyv podložený rýchlo rastúcimi vojenskými spôsobilosťami, ktoré v kombinácii s ekonomickou silou a strategickými investíciami asertívne využíva na presadzovanie svojich záujmov. Presadzuje vlastný spôsob vládnutia a odlišné chápanie ľudských práv a slobôd,… Continue reading Čína v bezpečnostnej stratégii: prvý krok správnym smerom

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023