CEIAS

TS: Slovensko na Čínu nie je pripravené

Slovensko nie je pripravené na vzťahy s čoraz mocnejšou a aktívnejšou Čínou, z ktorej sa stáva globálny politický hráč a ktorá u nás bude stále viac prítomná. Ukazuje to najnovší výskum  Inštitútu ázijských štúdií (IAS). Táto nepripravenosť je spôsobená tromi hlavnými faktormi: nízka miera politického konsenzu medzi jednotlivými ministerstvami a politickými stranami o základných východiskách vzťahov s Čínou; absencia odbornej debaty… Continue reading TS: Slovensko na Čínu nie je pripravené

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023