V4+ and One Belt One Road

Home Publikácie CEIAS Papers sk V4+ and One Belt One Road
+

Matej Šimalčík prispel do publikácie Comparative Analysis of the Approach towards China: V4+ and One Belt One Road kapitolou o slovensko-čínskych vzťahoch.

Publikácia bola napísaný v rámci projektu Comparative Analysis of the Approach towards China: V4+ and One Belt One Road podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s partnermi: Prague Security Studies Institute (CZ); HAS Center for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics (HU); Belgrade Fund for Political Excellence (SRB); Center for International Relations (PL).

Publikácia je k dispozícii na stiahnutie v anglickom jazyku, dostupné je aj jej slovenké zhrnutie.

V4+ and One Belt One Road
V4+ and One Belt One Road (zhrnutie v slovenskom jazyku)