CEIAS
TS: Slovensko na Čínu nie je pripravené

by

May 31, 2018 in Aktivity

TS: Slovensko na Čínu nie je pripravené

Slovensko nie je pripravené na vzťahy s čoraz mocnejšou a aktívnejšou Čínou, z ktorej sa stáva globálny politický hráč a ktorá u nás bude stále viac prítomná. Ukazuje to najnovší výskum  Inštitútu ázijských štúdií (IAS). Táto nepripravenosť je spôsobená tromi hlavnými faktormi:

  1. nízka miera politického konsenzu medzi jednotlivými ministerstvami a politickými stranami o základných východiskách vzťahov s Čínou;
  2. absencia odbornej debaty o vzťahoch Slovenska s Čínou;
  3. nedostatok kapacít s potrebnými znalosťami súčasnej Číny, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu efektívnej zahraničnej politiky voči Číne.

Avšak, prítomnosť Číny na Slovensku bude kontinuálne rásť a je potrebné na to vedieť reagovať. Slovensko napríklad musí mat kapacity pre posudzovanie čínskych investícií, ktoré môžu byť prospešné, ale potenciálne môžu prinášať aj rôzne riziká. S tým súvisí aj potreba definovania strategických odvetví priemyslu, v ktorých by zahraničné investície Číny podliehali detailnejšiemu skrutíniu. Ako strategické odvetvie by mali byť definované aj médiá. Na druhú stranu je však potrebné predísť paušálnemu negatívnemu vnímaniu všetkých čínskych investícií. Na Slovensku zatiaľ žiadna debata na tejto téme neprebieha.

Slovensko by sa malo aktívne zapájať do formulácie spoločnej politiky EÚ voči Číne a rozvíjať koordináciu politiky so štátmi V4. Rozvoj formátu spolupráce V4+Čína môže v budúcnosti slúžiť ako potrebná alternatíva k formátu 16+1 (16 krajín strednej a východnej Európy + Čína), ktorý momentálne preferuje samotná Čína ako iniciátor tejto platformy.

V praktickej rovine je nutné opustiť vnímanie čínskych investícií ako záchrany pre ekonomický rozvoj krajiny. Nedávne skúsenosti s čínskou CEFC v Česku ukazujú, že čínske investície nemusia vždy znamenať zásadný prínos pre ekonomický rozvoj. CEFC napríklad do Česka nepriniesla takmer žiadny čínsky kapitál, nakoľko gro jej aktivít bolo financovaných úvermi z miestnych bánk. Zároveň, vstup spoločnosti CITIC za účelom konsolidácie financií CEFC vytvára priamu väzbu spoločnosti na čínsky štát, nakoľko CITIC, štátny investičný fond, už z povahy veci koná v záujme čínskej vlády.

Tieto závery vychádzajú z najnovšej publikácia IASu Čína na Slovensku: Sme pripravení na budúcnosť?, ktorá vznikla v rámci medzinárodného projektu ChinfluenCE.

Pdf na stiahnutie tu.

Authors

Key Topics

ChinfluenCEČínainvestícieslovenskotlačová správazahraničná politika

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023