CEIAS

Ázijský šampión: Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Taiwane

Taiwan je v súčasnosti vnímaný predovšetkým ako potenciálny vojenský hotspot. Túto krajinu však charakterizuje oveľa viac než len samotné riziko konfliktu s Čínou. Pred pár desaťročiami išlo o jednu z najchudobnejších krajín sveta. Dnes je Taiwan jedným z popredných svetových výrobcov v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezkonkurenčným lídrom v globálnom priemysle s polovodičmi.… Continue reading Ázijský šampión: Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Taiwane

Hedging Strategies in Southeast Asia: ASEAN, Malaysia, the Philippines, and Vietnam and their Relations with China

Introducing a re-conceptualized comprehensive hedging framework, this book analyses the relations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Malaysia, the Philippines, and Vietnam with China in the context of the Belt and Road Initiative (BRI) and the South China Sea dispute. The author argues that ASEAN and the three Southeast Asian governments pursue a… Continue reading Hedging Strategies in Southeast Asia: ASEAN, Malaysia, the Philippines, and Vietnam and their Relations with China

Supervelmoc? Vše, co potřebujete vědět o současné Číně

Čína zaznamenává v posledních letech unikátní vzestup. Její nabytá moc se přitom projevuje různě. Napíná svaly na hranicích, snaží se proniknout do Evropy s iniciativou „Nové hedvábné stezky“ a její celkový globální vliv roste. To se zrcadlí také v jejích ambicích – Čína vojensky sílí a rostou taktéž její nacionalistické tendence, jejichž příkladem je dění… Continue reading Supervelmoc? Vše, co potřebujete vědět o současné Číně

Severná Kórea. Politický systém, ideológia, zahraničná politika

Monografia Severná Kórea: politický systém, ideológia a zahraničná politika, ktorej autorkou je zakladateľka CEIAS a členka dozornej rady Lucia Husenicová, sa venuje štátu, ktorý je špecifickým aktérom medzinárodných vzťahov. Je to malý štát, so špecifickou históriou a unikátnym politickým systémom. Štát, ktorý napriek politickej izolovanosti v ekonomickej oblasti, izolovaný nedokáže fungovať. V tomto štáte sú… Continue reading Severná Kórea. Politický systém, ideológia, zahraničná politika

Superveľmoc? Všetko čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne

Čína zaznamenáva v posledných rokoch unikátny vzostup. Jej nadobudnutá moc sa pritom prejavuje rôzne.  Čína napína svaly na hraniciach, snaží sa dostať do Európy s iniciatívou „Nová hodvábna cesta“ a jej celkový globálny vplyv rastie. To sa odzrkadľuje aj na jej ambíciách – Čína sa vojensky posilňuje a rastú aj jej nacionalistické tendencie, ktorých príkladom… Continue reading Superveľmoc? Všetko čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023