CEIAS
BRNO TALKS CHINA: Čína ako aktér v kyberpriestore – kyberšpionáž

by

May 13, 2017 in Aktivity

BRNO TALKS CHINA: Čína ako aktér v kyberpriestore – kyberšpionáž

Čínská lidová republika je již od počátku 90. let aktivním hráčem v rozvíjejícím se kybernetickém prostoru. V průběhu následujích dekád se Pekingu podařilo vyvinout si pro aktivní působení v tomto prostoru řadu efektivních i konkurenceschopných nástrojů a dovedností. Čínská vláda dnes využívá tyto nové technologické nástroje k dosahovaní rozmanitých cílů. Na domácí půdě, sledujíc trvale rostoucí komunitu čínských on-line uživatelů, usiluje Komunistická strana Číny o rozšíření kontroly nad každým aspektem jejích on-line aktivit, čímž významně překračuje původní rámec obsahově orientované cenzury. Kyberprostor také poskytuje Číně bezprecedentní příležitost rozvoje svých strategických agend prostřednictvím krádeží technologického know-how. V případech, kdy se tradiční špionážní metody ukázaly jako neúčinné a riskantní, poskytuje kyberšpionáž vyšší míru efektivity a zprostředkovává Číně přístup k technologickým řešením, která pro ni byla dosud nedosažitelná. Čína však působí v kybernetickém prostoru také s cílem shromažďovat informace o zahraničních aktérech a prosazovat své zahraniční politické cíle.

O těchto a dalších tématech přijde na poslední ze série diskusních večerů BRNO TALKS CHINA přednášet a diskutovat Michal Thim z Národního centra kybernetické bezpečnosti, oddělení strategických informací a analýz. S ohledem na citlivost témat, jež budou obsahem přednášky a debaty, budou celá akce probíhat v souladu s tzv. pravidlem Chatham House, aby byla umožněna neformálnější a otevřenější diskuse bez určení zdroje informací obdržených na zasedání.

Michal Thim

absolvoval magisterské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od července 2007 do srpna 2010 byl ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. V letech 2010-2012 studoval magisterský program Asia-Pacific Studies na National Chengchi University na Taiwanu. V roce 2014 se vrátil na National Chengchi University jako hostující výzkumník v rámci programu Taiwan Fellowship při Ministerstvu zahraničí Čínské republiky (Taiwan). Od roku 2016 pracuje jako analytik Národního centra kybernetické bezpečnosti, spadajícího pod Národního bezpečnostního úřadu ČR, se sídlem v Brně. Zabývá se zahraniční politikou Číny, bezpečnostní a zahraniční politikou Taiwanu a roli USA v regionu východní Asie.

Authors

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023