CEIAS
Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom

Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom

Nová publikácia projektu MapInfluenCE sa zaoberá systematickými mapovaním nástrojov, ktoré Čína využíva na budovanie vzťahov so slovenskými predstaviteľmi a na získavanie vplyvu. Štúdia skúma využívanie nástrojov „cukru a biča“, t. j. odmeňovania a nátlaku s cieľom presadzovať svoje záujmy na Slovenku. Štúdia mapuje využívanie týchto nástrojov na viacerých úrovniach slovensko-čínskych vzťahov, počnúc medzivládnou úrovňou, skrz univerzitnú spoluprácu, vzťahy politických strán, obchod a investície, po vzťahy na spoločenskej úrovni (tzv. people-to-people vzťahy).

Publikácia vychádza z komparatívnej štúdie China’s Sticks and Carrots in Central Europe: The Logic and Power of Chinese Influence, ktorá sa zaoberala využívaním nástrojov čínskej tradičnej a verejnej diplomacie v krajinách V4 (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko).

Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom

Authors

Matej Šimalčík
Matej Šimalčík

Executive Director

Barbara Kelemen
Barbara Kelemen

Research Fellow

Key Topics

Chinese InfluenceChina

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023