CEIAS
Medzinárodný poriadok z pohľadu Číny

by Barbara Kelemen

Dec 9, 2021 in CEIAS Papers

Medzinárodný poriadok z pohľadu Číny

Do Slovenskej národnej diskusie o budúcej strategickej koncepcii NATO prispieva skupina siedmych autorov krátkymi analýzami vybraných problémov zverejnených v dokumente nezávislej pracovnej skupiny GT NATO „NATO 2030: United for a New Era“. Súčasťou každého príspevku sú odporúčania, ktoré autori vnímajú skôr ako podnet do expertnej diskusie.

Tento dokument obsahuje aj kapitolu od výskumníčky CEIAS, Barbary Kelemen, v ktorej sa zaoberá vplyvom Číny na medzinárodný poriadok a možným implikáciám pre Slovensko.
_________________________________________________________

Tento dokument pôvodne vydala Slovak Foreign Policy Association.

NATO 2030 – analýza vybraných problémov

Authors

Barbara Kelemen
Barbara Kelemen

Research Fellow

Key Topics

NATOChinaSlovakia

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023