Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom

Home Publikácie CEIAS Papers sk Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom
+

Nová publikácia projektu MapInfluenCE sa zaoberá systematickými mapovaním nástrojov, ktoré Čína využíva na budovanie vzťahov so slovenskými predstaviteľmi a na získavanie vplyvu. Štúdia skúma využívanie nástrojov „cukru a biča“, t. j. odmeňovania a nátlaku s cieľom presadzovať svoje záujmy na Slovenku. Štúdia mapuje využívanie týchto nástrojov na viacerých úrovniach slovensko-čínskych vzťahov, počnúc medzivládnou úrovňou, skrz univerzitnú spoluprácu, vzťahy politických strán, obchod a investície, po vzťahy na spoločenskej úrovni (tzv. people-to-people vzťahy).

Publikácia vychádza z komparatívnej štúdie China’s Sticks and Carrots in Central Europe: The Logic and Power of Chinese Influence, ktorá sa zaoberala využívaním nástrojov čínskej tradičnej a verejnej diplomacie v krajinách V4 (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko).

Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom a bičom