CEIAS
Potenciál Novej hodvábnej cesty pre Slovensko

Potenciál Novej hodvábnej cesty pre Slovensko

Policy paper “Potenciál Novej hodvábnej cesty pre Slovensko” sa zoberá vývojom čínskej inciativý Nová hodvábna cesta (angl. Bel and Road Initiative, BRI) a možnostiach, ktoré iniciatíva poskytuje pre Slovensko a rozvoj slovensko-čínskych vzťahov.

Odporúčania pre Slovensko

  • Čína a čínske iniciatívy BRI a 16+1 si vyžadujú špecifický prístup. Slovensko potrebuje vyvinúť väčšiu aktivitu ako doteraz, tá však musí vychádzať z jasne definovaných cieľov a stratégie, ktorá by pokrývala ako ekonomickú, tak aj politickú oblasť.
  • Pri plánovaní aktivít v spolupráci s Čínou je potrebné zostať realistickí a odmietnuť na jednej strane prehnané očakávania o masívnych ekonomických ziskoch, no na druhej strane aj skepsu voči objektívne existujúcim benefitom a dôležitosti rozvoja vzťahov s Čínou.
  • Netreba vyčerpať diplomatické úsilie a zdroje na podporu projektov, ktoré sú málo realistické alebo prínosné pre štát. Viaceré nápady, ktoré boli medializované v minulosti, napríklad aj na výročných summitoch 16+1, spadajú do tejto kategórie.
  • Rozvoj nákladného železničného spojenia medzi Slovenskom a Čínou je potenciálne prínosný a realistický projekt, vyžaduje si však diplomatickú podporu, jednak v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorými trasa prechádza, ale aj s cieľom získať nutnú podporu a subvencie z čínskej strany.
  • Plány budovania ďalšej infraštruktúry v súvislosti so železničným spojením je potrebné brať s rezervou. Jedná sa o budovanie ďalších prekladísk, predlžovaniu širokorozchodnej trase, či vznik priemyselného parku. Výnosnosť týchto projektov nie je automatická a je nutné ich dôkladne zvážiť. Železničné spojenia z Číny do Európy dnes fungujú vo veľkej miere vďaka čínskej politickej objednávke a sú subvencované. Ich dlhodobá udržateľnosť preto nemusí byť samozrejmá.
  • Namiesto plánovania rozšírenia širokorozchodnej trate až po Bratislavu sa zdá byť vhodnejšie zamerať sa na existujúcu infraštruktúru a existujúce železničné koridory. Budovanie infraštruktúry spoločne s Čínou je zatiaľ otázne a je nutné veľmi podrobne a opatrne pristupovať k podmienkam takýchto projektov.
  • Podpora malých a stredných podnikateľov by mala byť naďalej štandardnou výbavou slovenskej diplomacie. Čína je z tohto pohľadu zaujímavou destináciou, aj keď sa nedá očakávať výrazný štatistický rast čo sa týka slovenských exportov. Určité navýšenie zdrojov na ekonomickú diplomaciu môžu byť prospešné.
  • Zvýšenie diplomatickej prítomnosti v Číne je potrebné, a to či už rozširovaním počtov úradov, ako aj počtom diplomatov s rozličným portfóliom vrátane politickej, ekonomickej, či konzulárnej agendy. Rozširovanie slovenskej prítomnosti v Číne sa však musí konať racionálnym spôsobom s jasne určenými cieľmi, ktoré zatiaľ slovenskej politike voči Číne chýbajú.
  • Celkový slovenský prístup k Číne by mal byť realizovaný v kontexte našej politiky voči širšiemu východoázijskému regiónu. Koordinácia niektorých krokov s partnermi z V4 môže byť vhodná v určitých špecifických oblastiach, napríklad turizmus alebo spoločná prezentácia investičných možností a výrobkov domácich spoločností. Slovensko ako najmenší z V4 štátov z takéhoto postupu môže potenciálne vyťažiť najviac, aj keď je potrebné zobrať do úvahy aj rozdielne (zahranično-)politické predstavy jednotlivých vyšehradských krajín.
  • Pre Slovensko je najdôležitejšou devízou vo vzťahu k Číne členstvo v EÚ. Spoločná diplomacia EÚ voči Číne je zároveň najlepší spôsob ako efektívne dosahovať svoje záujmy. Ďalšie kroky voči Číne na bilaterálnej úrovni či regionálnych fórach (16+1, V4+Čína) by mali byť voči úrovni EÚ – Čína komplementárne a nie alternatívne, či dokonca kontraproduktívne.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ázijských štúdií.

Potenciál Novej hodvábnej cesty pre Slovensko

Authors

Lucia Husenicová
Lucia Husenicová

Research Fellow

Kristina Kironska
Kristina Kironska

Advocacy Director

Matej Šimalčík
Matej Šimalčík

Executive Director

Richard Turcsányi
Richard Turcsányi

Program Director

See all authors

Key Topics

BRISino-Slovak relationsChinaSlovakia

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023