CEIAS
Taiwan a sňatky párov rovnakého pohlavia

by CEIAS

May 24, 2019 in CEIAS Insights

Taiwan a sňatky párov rovnakého pohlavia

Taiwanský Ústavný súd pred dvomi rokmi rozhodol, že existujúce právne predpisy týkajúce sa manželstva diskriminujú páry rovnakého pohlavia, a legislatívnemu juanu nariadil, aby do dvoch rokov, novelizoval občiansky zákonník.

Ľudia však v neslávnom referende minulý rok nepodporili sobáše medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a zákonodarcovia a zákonodarkyne sa tak dostali pod obrovský tlak. Päť z desiatich otázok referenda sa týkalo LGBTI práv, LGBTI sexuálnej výchovy a manželstiev osôb rovnakého pohlavia (ostatné otázky sa týkali názvu krajiny na medzinárodných športových podujatiach, jadrovej energie, uhlia a importu poľnohospodárskych produktov). Takéto hlasovanie je len poradné a nie je právne záväzné. Napriek tomu sa exekutívny juan (vláda) rozhodol pre prijatie úplne nového samostatného zákona pre uzatváranie manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia namiesto novely existujúceho zákona o manžetsvách, v ktorom by sa len zmenila definícia manželstva.

Týždeň pred konečným termínom nariadeným Ústavným súdom, v Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii, diskutovali taiwanskí poslanci a poslankyne o troch rôznych návrhoch nového zákona. Po tom, čo exekutívny juan predložil teraz prijatý návrh, anti-LGBTI skupiny navrhli a predložili na schválenie dva „kompromisné“ návrhy zákonov, ktoré by poskytovali oveľa menšie práva vo forme „spolužitia“ alebo „partnerstva“.

Pred legislatívnym juanom v Taipei sa v ten deň zišli tisíce LGBTI aktivistiek aktivistov, ktorí čakali na výsledok hlasovania. Poslanci a poslankyne napokon schválili ten najprogresívnejší zákon s názvom “The Enforcement Act of the Judicial Yuan Interpretation No. 748”, ktorý vstúpi do platnosti dňa 24. mája 2019.

Podľa nového zákona majú páry rovnakého pohlavia právo na uzatvorenie manželstva rovnako ako páry opačného pohlavia a mnohé z tých istých práv a povinností, ktoré sa uplatňujú pri pároch opačného pohlavia, napríklad v prípade daní alebo poistenia.

Zákon však v niektorých oblastiach nedosahuje úplnú rovnosť s manželskými pármi opačného pohlavia. Neposkytuje napríklad možnosť spoločne si adoptovať dieťa. Adopcia je povolená len v prípade, keď je dieťa biologickým dieťaťom jedného z partnerov alebo partneriek. Zákon tiež nepovoľuje sňatok s partnerom alebo partnerkou z inej krajiny, pokiaľ v jeho alebo jej krajine pôvodu nie je uzákonené manželstvo rovnakého pohlavia. Taiwansko-slovenské páry tak zatiaľ nebudú mať možnosť spolu uzavrieť manželtsvo, a to ani v prípade, že žijú na Taiwane.

Napriek tomu však ide o veľký krok smerom k zrovnoprávneniu LGBTI ľudí. Taiwan sa tak stáva prvou ázijskou krajinou, ktorá manželstvá medzi ľuďmi rovnakého pohlavia umožňuje. Niektoré ďalšie ázijské krajiny vyvíjajú aktivity smerujúce k zrovnoprávneniu LGBTI ľudí, nie však v takom rozsahu ako na Taiwane.

Japonsko, napríklad, je relatívne progresívne čo sa týka LGBTI práv, avšak o úplnej rovnoprávnosti tu nemôže byť reč. Páry rovnakého pohlavia nemajú rovnakú právnu ochranu ako páry opačného pohlavia, hoci od roku 2015 niektoré mestá ponúkajú takzvané „partnerské certifikáty“ pre páry rovnakého pohlavia. Sú však viacmenej symbolické.

Ani Hongkong neumožňuje uzatvoriť manželstvo medzi partnermi rovnakého pohlavia, aj keď uznáva zahraničné partnerstvá alebo manželstvá rovnakého pohlavia pri udeľovaní víz pre závislé osoby rovnako ako v prípade manželstviev opačného pohlavia, v súlade s platnými imigračnými pravidlami. Táto zmena platí od júla minulého roku, keď Súd posledného odvolania rozhodol, že Britke QT vydatej za SS má byť vydané vízum pre závislé osoby. Súdny spor sa ťahal od roku 2011, keď sa QT a jej partnerka SS presťahovali do Hongkongu po tom, čo SS tam dostala prácu. Pár vstúpil do manželského zväzku v Británii, kde sú im uznané rovnaké práva a povinnosti ako manželským párom opačného pohlavia. Keď hongkongské imigračné oddelenie zamietlo žiadosť QT o vízum, dvojica vzala tento prípad na súd.

V mnohých iných krajinách Ázie prináša život lesbám, gejom, bisexuálom, transsexuálom a intersex ľuďom každodennú diskrimináciu. Sexuálna aktivita medzi ľuďmi rovnakého pohlavia je trestným činom v desiatkách krajín, v niektorých iných, ako napríklad v Saudskej Arábii alebo Jemene, LGBTI ľuďom hrozí dokonca trest smrti.

Registrovanie manželstviev rovnakého pohlavia na Taiwane bude možné od 24. mája na obecných úradoch, pričom štandardne aspoň dvaja svedkovia musia podpísať sobášny list. Zamestnanci obecných úradov v celej krajine absolvovali školenia na tému rodovej a etnickej identity.

Ešte pred schválením zákona si na tento deň zarezervovalo termín vyše 250 párov rovnakého pohlavia na obecných úradoch v rôznych taiwanských mestách. Ak by nová právna úprava nebola prijatá v piatkovom hlasovaní, páry rovnakého pohlavia by aj tak mali možnosť uzatvoriť manželstvo, a to podľa existujúceho občianskeho zákonníka, keďže ústavný súd rozhodol ešte v roku 2017, že zákaz manželstiev ľudí rovnakého pohlavia je protiústavný.

Obecné úrady budú registrovať manželstva medzi osobami s taiwanskym občianstvom ako aj medzi osobou s taiwanským občianstvom a cudzincom alebo cudzinkou z jednej z 26 krajín, ktoré aktuálne uznávajú manželstvá rovnakého pohlavia: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Luxembursko, Malta, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švédsko a Uruguaj.

Authors

Key Topics

Homosexual marriageLGBTQTaiwan

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023