Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN

Home Publications CEIAS Papers Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN
+

Diskusia o vzťahoch Slovenskej republiky s Áziou sa často zameriava na rozvinuté štáty severovýchodnej Ázie, ako Južná Kórea, Čína, Japonsko, či Taiwan. V porovnaní s týmito štátmi sa dostáva regiónu juhovýchodnej Ázie výrazne menej pozornosti, hoci ide o dynamicky sa rozvíjajúci región, ktorý ponúka pomerne širokú škálu príležitostí pre rozvoj vzájomných vzťahov, a to nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj prostredníctvom regionálnych platforiem (ako napr. EU-ASEAN), ktoré môžu slúžiť na prekonanie prekážok spojených s vzdialenosťou či nedostatočným diplomatickým pokrytím.

V tomto memorande poukazujeme na najdôležitejšie vývojové trendy v regióne, bilaterálnych vzťahoch a ich implikácie pre budúci rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a štátmi ASEAN.

Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN

Autori: Matej Šimalčík, Martin Šebeňa, Adam Kalivoda

Foto: Európska únia