CEIAS
Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN

Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN

Diskusia o vzťahoch Slovenskej republiky s Áziou sa často zameriava na rozvinuté štáty severovýchodnej Ázie, ako Južná Kórea, Čína, Japonsko, či Taiwan. V porovnaní s týmito štátmi sa dostáva regiónu juhovýchodnej Ázie výrazne menej pozornosti, hoci ide o dynamicky sa rozvíjajúci región, ktorý ponúka pomerne širokú škálu príležitostí pre rozvoj vzájomných vzťahov, a to nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj prostredníctvom regionálnych platforiem (ako napr. EU-ASEAN), ktoré môžu slúžiť na prekonanie prekážok spojených s vzdialenosťou či nedostatočným diplomatickým pokrytím.

V tomto memorande poukazujeme na najdôležitejšie vývojové trendy v regióne, bilaterálnych vzťahoch a ich implikácie pre budúci rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a štátmi.

Foto: Európska únia

Vzťahy Slovenskej republiky so štátmi ASEAN

Authors

Matej Šimalčík
Matej Šimalčík

Executive Director

Martin Šebeňa
Martin Šebeňa

Chief Economist

Adam Kalivoda
Adam Kalivoda

Project coordinator

Key Topics

ASEANforeign policyGlobal trendsInternational relationsinvestmentsSlovakia

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023