CEIAS
Boja sa v Japonsku o „tradičnú rodinu”?

by

Apr 21, 2015 in CEIAS Insights

Boja sa v Japonsku o „tradičnú rodinu”?

lauren andersonRegistrované partnerstvá, či inak definované partnerské zväzky párov rovnakého pohlavia, sa pomerne náhle, no o to prominentnejšie, ocitli v centre diania a verejného diskurzu. Táto téma generuje pozornosť mediálne aj spoločensky a je takmer neomylne schopná vyvolať vášne medzi zástancami oboch táborov.

Nám blízke reálie z Ďalekého východu

Hoci by sa mohlo zdať, že reč je o Slovensku, nie je tomu tak. Diskusia o problematike spolužitia párov rovnakého pohlavia sa v minulých týždňoch živo rozprúdila v hlavnom meste Japonska, Tokiu, po tom, čo mestská časť Shibuya prijala vyhlášku, ktorá týmto párom k 1. aprílu umožňuje podať žiadosť o úradné potvrdenie a uznanie ich zväzku. Potvrdenia vo forme certifikátov by mal úrad v Shibuyi žiadateľom začať vydávať neskôr v priebehu leta.

Status členov LGBT komunity ani ich spolužitie nie sú doposiaľ v Japonsku právne upravené, čo im účinne bráni napríklad pri návšteve drahej polovičky v nemocnici, či spoločnom prenájme nehnuteľností. Podobnému problému čelia aj transrodové osoby, nakoľko ich japonská právna úprava aj po podstúpení operácie na zmenu pohlavia bez ohľadu na ňu neprestáva považovať za muža/ženu a nemôžu tak vstúpiť do manželského zväzku s osobou rovnakého pohlavia. Shibuyjská vyhláška im teraz aspoň teoreticky zaručuje práva a zaobchádzanie ekvivalentné právam heterosexuálnych párov.

Hlasovaním v mestskom zhromaždení prešla koncom marca a za jej schválenie hlasovalo jednohlasne všetkých 34 poslancov. Tokio sa tak skrz iniciatívu Shibuyi stalo prvým mestom v krajine vychádzajúceho slnka, ktoré partnerstvá osôb rovnakého pohlavia rozpoznalo. Nová vyhláška sa však vzťahuje iba na mestskú časť Shibuya a de jure nie je stricto sensu právne záväzná ani tam, nakoľko ide len iniciatívu na úrovni samosprávy. Tá sa týmto krokom snaží pomôcť LGBT komunite a prostredníctvom vydávania certifikátov párom rovnakého pohlavia uľahčiť najmä komunikáciu s úradmi, zamestnávateľmi, či administratívne úkony. Práve v týchto oblastiach majú totiž tieto páry najčastejšie ťažkosti. Mená tých, ktorí by však chceli vyhlášku porušiť by mali byť zverejňované na webovej stránke mestskej časti, ako varuje úrad. Aby však boli homosexuálne páry skutočne právne vyzdvihnuté na roveň heterosexuálnym dvojiciam, muselo by najskôr dôjsť k zmene v legislatíve na celoštátnej úrovni.

Príklad pre zvyšok Japonska, príklad pre Áziu

Je ťažké odhadnúť, ako dlho potrvá ostatným mestám, než budú príklad Shibuye nasledovať a či vôbec, keďže zmeny si v Japonsku viac ako čokoľvek iné žiadajú čas. Ide ale minimálne o začiatok debaty na tému práv LGBT menšiny. Krajina v tejto otázke zatiaľ naďalej zostáva konzervatívna. Je však možné badať spoločensky posun, kedy už nie je tabu ju aspoň verejne položiť. Aj napriek tomu, že členovia LGBT komunity v každodennom živote nečelia otvorenej diskriminácii, prehnanej podpore svojej veci sa tiež nedočkajú. Mnoho z nich svoju sexualitu pred zamestnávateľom, spolupracovníkmi, rodinou, či priateľmi skrýva zo strachu pred odsúdením, čo často vedie k depresiám a úzkosti.

17 krajín sveta, vrátane 37 amerických štátov, dnes právne rozpoznáva inštitút zväzku párov rovnakého pohlavia, či už vo forme manželstva, registrovaného partnerstva, civilného manželstva alebo iného zväzku. Je tomu 26 rokov čo ho ako prvá krajina na Západe uznalo Dánsko. V Ázii, kde je v niektorých krajinách sexuálna aktivita medzi osobami rovnakého pohlavia dokonca trestná a často neexistuje právna úprava, ktorá by páry chránila pred diskrimináciou (v Bruneji je napríklad maximálny trest za sexuálnu aktivitu medzi osobami rovnakého pohlavia smrť ukameňovaním, v Mjanmarsku doživotie), by však Japonsko bolo prvé, ktoré by tak urobilo.

Zmeny prichádzajú pomaly

Podobne ako sme to mali možnosť zažiť na Slovensku, aj v Japonsku sa ozývajú hlasy za ochranu tradičnej rodiny a chápania manželstva jedine ako zväzku medzi pármi opačného pohlavia. Japonský premiér Shinzo Abe, sám obyvateľ Shibuye, a jeho Liberálna demokratická strana boli medzi prvými, ktorí poukazujú na to, že japonská ústava inštitút registrovaného partnerstva nepozná. Článok 24 Ústavy hovorí o manželstva založenom „na vzájomnom súhlase oboch pohlaví, na ktorom sa rovnakými právami a povinnosťami podieľa manžel aj manželka.“ Legalizovať zväzky párov rovnakého pohlavia tak ešte potrvá. Japonská ústava totiž od jej prijatia po druhej svetovej vojne v roku 1947 dodnes nebola zmenená ani raz.

Uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia v Shibuyi, aj keď len formálne, však odráža rastúcu podporu verejnosti pre práva LGBT menšiny v spoločnosti. Mestská časť Tokia s vyše 200 tisíc obyvateľmi tiež čoskoro plánuje spustiť informačnú kampaň o právach LGBT ľudí. Niektoré podniky už stihli na krok mestského zastupiteľstva v Shibuyi reagovať, napríklad hotely pri rezerváciách vítajú a pozývajú páry rovnakého pohlavia. Firmy zase prichádzajú s opatreniami a internými nariadeniami, ktoré by mali zabezpečiť homosexuálnym zamestnancom rešpektovanie ich práv a slobodného prejavu ich sexuality vo vzťahoch na pracovisku. Podľa prieskumu verejnej mienky jedného z piatich hlavných denníkov Japonska, Asahi Shinbun, spred mesiaca, v čase keď mestský úrad v Shibuyi svoju iniciatívu prvý krát verejne predstavil, ju podporovalo až 52 % z respondentov. 27 % opýtaných sa vyjadrilo proti návrhu. Za právne uznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia bolo 41 % a 37 % percent proti.

Shibuya, klinec ktorý vyčnieva

Kým registračný systém, ktorý zavádza Shibuya, v Japonsku zatiaľ nemá obdobu, bola to mestská časť Yodogawa na východnom pobreží, v Osake, ktorá ako prvá obrátila pozornosť na problémy členov LGBT komunity. V roku 2013 preškolila všetkých zamestnancov, aby boli v úradnom styku schopný vyhovieť a adekvátne reagovať na ich špecifické potreby. Podľa vyjadrení primátora ďalšej mestskej časti Tokia, Setagaya, by sa tá mohla čoskoro k Shibuyi pripojiť. Zdá sa preto, že ak zmena príde, príde zdola a skúsenosti zo Shibuyi budú dôležitým precedensom. Bude preto veľmi zaujímavé sledovať, ako sa Japonsko v budúcnosti, či už blízkej alebo ďalekej, s otázkou práv LGBT menšiny vysporiada. Či globálny trend v posilňovaní práv sexuálnych menšín nenarazí na konzervatívnu tradíciu, ktorú najlepšie odráža staré japonské príslovie: “Klinec, ktorý vyčnieva, treba zatĺcť späť.”

Image Credit: Flickr/Lauren Anderson

Authors

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023