CEIAS

China’s stance towards Myanmar following the 2021 military coup

Myanmar is geopolitically important for China, principally to boost its strategic presence in the Indian Ocean, to reduce the transport time for some of its trade, and to achieve the objective of its long-term “two-ocean” master plan. Thus, China needed to choose the right strategy after the military coup in Myanmar on 1 February 2021… Continue reading China’s stance towards Myanmar following the 2021 military coup

Peking alebo Taipei? Politické strany nemajú zhodu

Výsledky volieb sa môžu zásadne podpísať pod zmenu slovenského postoja k Taiwanu a Číne. Vrcholom septembrového diplomatického kalendára je už od konca 2. svetovej vojny bezpochyby zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (VZ OSN). Zasadnutie sa aj tento rok konalo bez akéhokoľvek zastúpenia predstaviteľov Taiwanu, tichomorskej demokracie a vyspelej ekonomiky s 23,5 miliónmi obyvateľov. Taiwan… Continue reading Peking alebo Taipei? Politické strany nemajú zhodu

Navigating Extraditions to China: Safeguarding Human Rights through the Lens of the European Court of the Human Rights

The process of extradition, which involves the forced relocation of an individual from one legal jurisdiction to another, is governed by a comprehensive and diverse set of rules that address both procedural and substantive aspects. Various issues may arise from this process, particularly when an individual is extradited to a country with poor human rights… Continue reading Navigating Extraditions to China: Safeguarding Human Rights through the Lens of the European Court of the Human Rights

CEEasia Briefing #44: TSMC foundry in Dresden, Potential Slovak-Korean cooperation, China’s participation at the Ukraine peace talks, EU to invest in India’s renewable energy

Welcome to the 44th issue of the #CEEasia Briefing. In this issue, we dissect the following topics: TSMC to open a foundry in Dresden Potential Slovak-Korean cooperation in the field of robotics China’s participation at the Ukraine peace talks in Saudi Arabia EU to invest in India’s renewable energy sector If you like what you… Continue reading CEEasia Briefing #44: TSMC foundry in Dresden, Potential Slovak-Korean cooperation, China’s participation at the Ukraine peace talks, EU to invest in India’s renewable energy

Dosiahne Európa klimatické ciele vďaka Číne? Závislosť by to ešte zväčšilo

Riešenia môžeme mať hneď a lacnejšie, alebo o roky bezpečné a vlastné. Téma importu čínskych čistých technológií predstavuje dilemu medzi bezpečnosťou a zamestnanosťou na jednej strane, a rýchlosťou a cenou na druhej strane. Európa musí nájsť kompromisné riešenie, ktoré umožní dosiahnutie cieľov v klimatickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti. Európska únia, ako aj jednotlivé európske krajiny… Continue reading Dosiahne Európa klimatické ciele vďaka Číne? Závislosť by to ešte zväčšilo

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023