CEIAS
TS: Čína slovenských politikov nezaujíma, vedúcu úlohu má business

by

Apr 12, 2018 in Aktivity

TS: Čína slovenských politikov nezaujíma, vedúcu úlohu má business

V rámci projektu ChinfluenCE (www.chinfluence.eu), Inštitút ázijských štúdií v spolupráci s AMO (Praha) a CEECAS (Budapešť) publikuje policy paper na tému čínskeho vplyvu v strednej Európe. K tejto téme sa zároveň 20.4.2018 od 9.30 v Hotely Mercure v Bratislave uskutoční verejný seminár, na ktorom budú prítomní všetci autori publikácie.

Prvý policy paper ChinfluenCE zhrňuje výsledky mediálnej analýzy, ktorá skúmala obraz Číny v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Na základe viac než 7700 textov v troch jazykoch sme zistili, odkiaľ pochádzajú informácie, ktoré o Číne máme, kto vytvára mediálny obraz Číny a ako tento obraz vyzerá. Súčasne s tým paper prináša prvé výsledky analýzy najvýznamnejších aktérov, ktorí sa vyjadrovali k Číne. Vďaka komparatívnemu charakteru projektu je možné určiť, ako sa jednotlivé krajiny vyrovnávajú so vstupom Číny do stredoeurópskeho priestoru a akú stratégiu voči nim uplatňuje Čína. Policy paper okrem výsledkov výskumu prináša tiež odporúčania pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko, ktorú môžu byť aplikovateľné aj pre ďalšie európske štáty.

V slovenských médiách sa o Číne okrem žurnalistov presadzujú vo výraznej miere business analytici, v menšej miere potom akademici a iba minimálne do diskusie zasahujú štátni predstavitelia a úradníci. Jedná sa o očividný rozdiel od Maďarska a Česka, kde patria politici medzi hlavné hlasy diskurzu o Číne.

Podobne sa Slovensko líši od svojich susedov čo sa týka tém, ktoré v súvislosti s Čínou otvárame. V Českej republike je Čína v médiách často spájaná s otázkami ako sú ľudské práva, komunistický politický režim a hlavne vzťahy Číny so zvyškom sveta. V Maďarsku sú zase prominentné bilaterálne ekonomické vzťahy. Na Slovensku v médiách ďaleko prevažujú čínské vnútroekonomické témy. Ani politicky senzitívne otázky (ako v ČR) ani otázky bilaterálnych vzťahov (ako v Maďarsku) sa príliš v slovenských médiách neobjavujú.

Vývoj počtu článkov o Číne potvrdzuje nízky záujem médií o slovensko-čínske bilaterálne vzťahy. Napriek tomu, že sa vzťahy s Čínou v posledných niekoľkých rokoch dynamicky rozvíjali, počet článkov, ktoré sa týkali Číny v slovenských médiách zásadne nemení. To pravdepodobne súvisí s tým, že pre médiá je jednoduchšie prijať všeobecný článok o čínskej ekonomike z medzinárodných zdrojov, ako sa snažiť poskladať špecificky slovenský pohľad na vec.

Medzi slovenských aktérov, ktorí sa o Číne vyjadrovali negatívnejšie, patria v prvom rade novinári (Peter Morvay, Andrej Matišák, Matúš Krčmárik a ďalší), akademici (Martin Slobodník), ale aj viacerí business analytici (Kamil Boros, Vladimír Vaňo) mali mierne negatívne vnímanie Číny. Naopak, politici (Robert Fico, Miroslav Lajčák, Andrej Kiska) sa vyjadrovali skôr pozitívne, aj keď je opäť nutné dodať, že sa vyjadrovali k Číne veľmi sporadicky. Vo všeobecnosti však slovenské média a väčšina zúčastnených aktérov prezentujú prevažne neutrálny obraz Číny.

Na základe tejto situácie je možné odporučiť, aby relevantní aktéri na Slovensku kládli väčší dôraz na Čínu, komunikovali jasnejšie svoje postoje a prispeli k tvorbe a šíreniu národnej expertízy čo sa týka Číny. Absencia polarizovanej diskusie je predpokladom pre faktickú debatu o tom, ako k Číne ako novej rastúcej veľmoci pristupovať. Zatiaľ však takáto debata absentuje a aj to môže znamenať nízku informovanosť zahraničnopolitického postoja, ktoré Slovensko voči Číne zastáva. To môže byť v budúcnosti problém keď sa objaví dôležitá otázka v ktorej Čína figuruje.

Táto štúdia bola vypracovaná v rámci projektu ChinfluenCE, financovanom National Endowment for Democracy. ChinfluenCE je spoločný projekt Inštitútu ázijských štúdií, českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) a maďarského inštitútu CEECAS (Central and Eastern European Center for Asian Studies).

Pdf na stiahnutie tu.

Authors

Key Topics

ChinfluenCE

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023