CEIAS
TS: Čínska ekonomika nás zaujíma viac ako vzájomné vzťahy

by

Nov 16, 2017 in Aktivity

TS: Čínska ekonomika nás zaujíma viac ako vzájomné vzťahy

Mediálnemu pokrytiu Číny na Slovensku dominujú ekonomické otázky. Politické témy a bilaterálne témy slovensko-čínskych vzťahov nás takmer nezaujímajú. Vyplýva to z najnovšej štúdie Inštitútu ázijských štúdií, ktorý analyzoval cez 2600 mediálnych výstupov slovenských novín, časopisov, televízií a rádií publikovaných od roku 2010 do konca júna 2017. Výskum je súčasťou medzinárodného projektu ChinfluenCE, ktorý skúma čínsky vplyv a mediálny obraz Číny v strednej Európe.

V negatívnom svetle vykresľuje Čínu až 26 % článkov zaoberajúcich sa čínskou politikou a ekonomikou na Slovensku, pričom pozitívne sa o Číne píše len v zhruba 6 % článkov. Výrazná väčšina publikovaných článkov a reportáži však píše o Číne neutrálne. Nízka polarita slovenského mediálneho diskurzu súvisí s témami, ktoré slovenské média v súvislosti s Čínou pokrývajú. Od tohto vnímania Číny sa výrazne odlišujú len bulvárne média, v ktorých prevažujú články s negatívnym obrazom Číny. Takýchto článkov je dokonca viacej ako neutrálnych.

Slovenský mediálny diskurz voči Číne je výrazne zameraný na témy spojené s čínskou ekonomikou a ekonomickou politikou. Politické témy, a to vrátane otázok bilaterálnych vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, dostávajú o poznanie menej priestoru v médiách. Dominancia jedného tematického okruhu v mediálnom diskurze vedie k skresleniu verejnej debaty , z ktorej sa potom vytrácajú kľúčové otázky spojené s bilaterálnymi vzťahmi Slovenska a Číny. Na ilustráciu tohto problému je možné uviesť, že slovensko-čínske bilaterálnej vzťahy mali v médiách menej pozornosti ako napríklad čínske bankovníctvo.

Mediálny obraz Číny vytváraný slovenskými médiami sa podstatne odlišuje od vnímania Číny v českých médiách. Na rozdiel od Slovenska v Česku nie je výrazná prevaha neutrálnych mediálnych výstupov o Číne a celkovo je diskurz podstatne viac polarizovaný. Ako vyplýva z analýzy českých médií, v českom diskurze je podiel negatívnych a neutrálnych článkov o Číne takmer totožný – 41 % článkov vykresľuje Čínu v negatívnom svetle, neutrálnych je potom 45 % článkov.

V prípade otázok kontaktujte:

Richard Turcsányi

00420 608 768 413

turcsanyi@ceias.eu

Matej Šimalčík

0948 828 217

simalcik@ceias.eu


Táto štúdia bola vypracovaná v rámci projektu
ChinfluenCE, financovanom National Endowment for Democracy. ChinfluenCE je spoločný projekt Inštitútu ázijských štúdií, českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) a maďarského inštitútu CEECAS (Central and Eastern European Center for Asian Studies).

 

Pdf na stiahnutie tu.

Authors

Key Topics

ChinfluenCE

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023